817-652-8700

Adam Kiciński opuszcza pokład Idą zmiany w CD Projekt

Wśród udziałowców, którzy otrzymają najwyższe kwoty dywidendy są również członkowie zarządu i znaczący udziałowcy. Adam Kiciński zainkasuje 20,4 mln zł dywidendy, Marcin Iwiński najwięcej (64,4 mln zł), a Piotr Nielubowicz – 34,3 mln zł. Sześć osób nadal będzie...